शिव 108 नामावली

1) ऊँ श्री सर्वभूतहराय नम:
2) ऊँ श्री शास्वताय नम:
3) ऊँ श्री शमशानवासिने नम:
4) ऊँ श्री तपस्वने नम:
5) ऊँ श्री महारुपाय नम:
6) ऊँ श्री वृषरुपाय नम:
7) ऊँ श्री स्वयम्भूभूताय नम:
8) ऊँ श्री विशालाक्षाय नम:
9) ऊँ श्री घोरतपसे नम:
10) ऊँ श्री महावलाय नम:
11) ऊँ श्री नीलकण्ठाय नम:
12) ऊँ श्री उमापतये नम:
13) ऊँ श्री कमण्डलुधराय नम:
14)ऊँ श्री सर्वशुभकराय नम:
15) ऊँ श्री रूद्राय नम:
16) ऊँ श्री कालाय नम:
17) ऊँ श्री प्रेतचारिणे नम:
18) ऊँ श्री महेश्वराय नम:
19) ऊँ श्री नर्तकाय नम:
20) ऊँ श्री सहस्त्रहस्ताय नम:
21) ऊँ श्री कामनाशकाय नम:
22) ऊँ श्री अजिताय नम:
23) ऊँ श्री गम्भीरघोषाय नम:
24) ऊँ श्री महाकाय नम:
25) ऊँ श्री प्रशान्तात्मने नम:
26) ऊँ श्री सर्वर्विग्रहाय नम:
27) ऊँ श्री उग्रचेतसे नम:
28) ऊँ श्री कालकंठकराय नम:
29) ऊँ श्री अमुरवाय नम:
30) ऊँ श्री दुर्वाससे नम:
31) ऊँ श्री लोहिताक्षाय नम:
32) ऊँ श्री सर्वचीरनिवासनाय नम:
33) ऊँ श्री रवगाय नम:
34) ऊँ श्री रौद्ररूपाय नम:
35) ऊँ श्री वासदेवाय नम:
36) ऊँ श्री भिक्षुरूपाय नम:
37) ऊँ श्री वज्रहस्त्राय नम:
38) ऊँ श्री ईश्वराय नम:
39) ऊँ श्री कालाय नम:
40) ऊँ श्री पिनाकपतये नम:
41) ऊँ श्री नन्दीकराय नम:
42) ऊँ श्री महालिंगाय नम:
43) ऊँ श्री योगाध्यक्षाय नम:
44) ऊँ श्री पशुपतये नम:
45) ऊँ श्री अक्षराय नम:
46) ऊँ श्री शुद्धात्मने नम:
47) ऊँ श्री अग्निज्वालाय नम:
48) ऊँ श्री शंकराय नम:
49) ऊँ श्री केदारनाथाय नम:
50) ऊँ श्री रामेश्वराय नम:


51)) ऊँ श्री काशीविश्वनाथाय नम:
52) ऊँ श्री सोमनाथाय नम:
53) ऊँ श्री महाकालेशवराय नम:
54) ऊँ श्री ममलेश्वराय नम:
55) ऊँ श्री ओमकारेश्वराय नम:
56) ऊँ श्री भीमाशंकराय नम:
57) ऊँ श्री त्र्यम्बकाय नम:
58) ऊँ श्री घृणेश्वराय नम:
59) ऊँ श्री नागेश्वराय नम:
60) ऊँ श्री बैजनाथाय नम:
61) ऊँ श्री अमरनाथाय नम:
62) ऊँ श्री कैलाशवासिन्याय नम:
63) ऊँ श्री देवदेवश्वर नम:
64) ऊँ श्री द्वादशाय नम:
65) ऊँ श्री कालपूजिताय नम:
66) ऊँ श्री भस्मभूताय नम:
67) ऊँ श्री ताम्रोष्ठाय नम:
68) ऊँ श्री वंशकराय नम:
69) ऊँ श्री सर्वांगरुपाय नम:
70) ऊँ श्री महादंष्ट्राय नम:
71) ऊँ श्री गिरिजापतये नम:
72) ऊँ श्री महादेवाय नम:
73) ऊँ श्री चन्द्रवक्त्राय नम:
74) ऊँ श्री देवदेवाय नम:
75) ऊँ श्री कैलाशगिरिवासने नम:
76) ऊँ श्री नीलकण्ठाय नम:
77) ऊँ श्री सर्वयोगिने नम:
78) ऊँ श्री योगाय नम:
79) ऊँ श्री महानागहनाय नम:
80) ऊँ श्री त्रिलोचनाय नम:
81) ऊँ श्री जटाधराय नम:
82) ऊँ श्री सर्वभूतात्मने नम:
83) ऊँ श्री मस्तके शशिधराय नम:
84) ऊँ श्री सहस्त्रपादे नम:
85) ऊँ श्री सहस्त्रवाहवे नम:
86) ऊँ श्री पद्मगर्भाय नम:
87) ऊँ श्री अनन्तरूपायं नम:
88) ऊँ श्री नीलमौलये नम:
89) ऊँ श्री उमापतये नम:
90) ऊँ श्री वरदाय नम:
91) ऊँ श्री निर्वाणाय नम:
92) ऊँ श्री देवासुखप्रदाय नम:
93) ऊँ श्री सर्वपावनाय नम:
94) ऊँ श्री सुरगणाय नम:
95) ऊँ श्री अचिंन्त्याय नम:
96) ऊँ श्री भूत नाथाय नम:
97) ऊँ श्री अर्द्ध नारीश्वराय नम:
98) ऊँ श्री जगत पतये नम:
99) ऊँ श्री गौरागे नम:
100) ऊँ श्री संयोग बर्धनाय नम:
101) ऊँ श्री त्रिजटाय नम:
102) ऊँ श्री निर्गुणाय नम:
103) ऊँ श्री निरुंकार रुपाय नम:
104) ऊँ श्री करालम महाकालाय नम:
105) ऊँ श्री गौर गम्भीर स्वरुपाय नम:
106) ऊँ श्री सिंह शार्दूल रुपाय नम:
107) ऊँ श्री भूत प्रेत चरिणे नम:
108) ऊँ श्री मुदिताय नम: