श्री गणपति 108 नामावली

1) ऊँ श्री गणेश्वराय नम:
2) ऊँ श्री गणाध्यक्षाय नम:
3) ऊँ श्री गणप्रियाय नम:
4) ऊँ श्री गणनाथाय नम:
5) ऊँ श्री गणेशाय नम:
6) ऊँ श्री गणपतये नम:
7) ऊँ श्री गणेधीशाय नम:
8) ऊँ श्री गणप्रभवे नम:
9) ऊँ श्री गणस्तुताय नम:
10) ऊँ श्री गुणाप्रियाय नम:
11) ऊँ श्री गौणशरीराय नम:
12) ऊँ श्री गुणेशवराय नम:
13) ऊँ श्री गुणप्रभवे नम:
14) ऊँ श्री गुणिगीताय नम:
15) ऊँ श्री गुणाधाशय नम:
16) ऊँ श्री गुणाधीशाय नम:
17) ऊँ श्री गुणदात्रे नम:
18) ऊँ श्री गुणचक्रधराय नम:
19) ऊँ श्री गुणप्राणाय नम:
20) ऊँ श्री गजाय नम:
21) ऊँ श्री गजरुपधराय नम:
22) ऊँ श्री गजप्राणाय नम:
23) ऊँ श्री गजदन्ताय नम:
24) ऊँ श्री गानकुशलाय नम:
25) ऊँ श्री गानशीलाय नम:
26) ऊँ श्री गानबुद्धये नम:
27) ऊँ श्री गुरुगुणाय नम:
28) ऊँ श्री गुरुप्राणाय नम:
29) ऊँ श्री गुरुश्रेष्ठाय नम:
30) ऊँ श्री संसारसुखदाय नम:
31) ऊँ श्री गौरयानुप्रियाय नम:
32) ऊँ श्री गौरगुणाय नम:
33) ऊँ श्री गौरीप्रिय-पुत्राय नम:
34) ऊँ श्री गदाधराय नम:
35) ऊँ श्री गौरभावनाय नम:
36) ऊँ श्री गोमतीनाथाय नम:
37) ऊँ श्री गोपतये नम:
38) ऊँ श्री गोगणाधीशाय नम:
39) ऊँ श्री गोपगोपाय नम:
40) ऊँ श्री गोलोकाय नम:
41) ऊँ श्री गोत्राय नम:
42) ऊँ श्री गोत्रवृद्धिकराय नम:
43) ऊँ श्री गोत्रपतयें नम:
44) ऊँ श्री ग्रन्थज्ञाय नम:
45) ऊँ श्री ग्रन्थप्रियाय नम:
46) ऊँ श्री ग्रहश्रेष्ठाय नम:
47) ऊँ श्री गीतकाराय नम:
48) ऊँ श्री गीतकीर्तये नम:
49) ऊँ श्री गीताश्रयाय नम:
50) ऊँ श्री गतदु:खाय नम:
51) ऊँ श्री गतसकलपाय नम:
52) ऊँ श्री गतक्रोधाय नम:
53) ऊँ श्री गयानाथाय नम:
54) ऊँ श्री गायकवराय नम:
55) ऊँ श्री सृष्टिलिंगाय नम:
56) ऊँ श्री सर्व देवात्मने नम:
57) ऊँ श्री गजकर्णकाय नम:
58) ऊँ श्री ज्ञानमुद्रावते नम:
59) ऊँ श्री लम्बोष्ठाय नम:
60) ऊँ श्री सर्वमंगल मांग्ल्याय नम:
61) ऊँ श्री निरंकुशाय नम:
62) ऊँ श्री ऋद्धि-सिद्धि प्रवर्तकाय नम:
63) ऊँ श्री एक पाद कृतासनाय नम:
64) ऊँ श्री ओजस्वे नम:
65) ऊँ श्री गृहनाय नम:
66) ऊँ श्री चराचरपतये नम:
67) ऊँ श्री दानवमोहनाय नम:
68) ऊँ श्री धन-धान्यपतये नम:
69) ऊँ श्री नन्दीप्रियाय नम:
70) ऊँ श्री पूर्णानन्दाय नम:
71) ऊँ श्री भद्राय नम:
72) ऊँ श्री मन्दगतये नम:
73) ऊँ श्री यज्ञपतये नम:
74) ऊँ श्री रसाय नम:
75) ऊँ श्री राज्यसुखप्रदाय नम:
76) ऊँ श्री लड्डूक प्रियाय नम:
77) ऊँ श्री लाभकृते नम:
78) ऊँ श्री विश्वतोमुखाय नम:
79) ऊँ श्री विश्वनेत्रै नम:
80) ऊँ श्री शम्भुशक्ति गणेवराय नम:
81) ऊँ श्री शास्त्रे नम:
82) ऊँ श्री सर्वज्ञाय नम:
83) ऊँ श्री सौभाग्यवर्धनाय नम:
84) ऊँ श्री पुत्र पौत्र दाय नम:
85) ऊँ श्री दौर्भाग्यनाशनाय नम:
86) ऊँ श्री सर्वशक्ति भृते नम:
87) ऊँ श्री विद्याधरेभ्यों नम:
88) ऊँ श्री ज्ञानविज्ञानाय नम:
89) ऊँ श्री चतुर्थी पुजनप्रियाय नम:
90) ऊँ श्री अष्टमूर्तये नम:
91) ऊँ श्री महागणाधिपतये नम:
92) ऊँ श्री गजकर्णक नम:
93) ऊँ श्री स्थूलकुक्षि: नम:
94) ऊँ श्री कम्बूकण्ठो नम:
95) ऊँ श्री लम्बनासिकाय नम:
96) ऊँ श्री पूर्णानन्दाय नम:
97) ऊँ श्री त्रिवर्गफलदाय नम:
98) ऊँ श्री देवदेवस्य नम:
99) ऊँ श्री महामना: नम:
100) ऊँ श्री सर्वनेत्रधिवासो नम:
101) ऊँ श्री वृहदभुज: नम:
102) ऊँ श्री लम्बोष्ठो नम:
103) ऊँ श्री महाकाय नम:
104) ऊँ श्री अष्टप्रकृतिकारणाय नम:
105) ऊँ श्री विधाप्रदाय नम:
106) ऊँ श्री विजयप्रदाय नम:
107) ऊँ श्री पुत्र पौत्रदाय नम:
108) ऊँ श्री रक्षोरक्षाकराय नम: